Terms (synergatika.gr)

Όροι Χρήσης

Η ταυτότητά μας 

O ιστότοπος www.synergarika.gr φιλοξενεί μια ψηφιακή πλατφόρμα που σκοπό έχει να αναδείξει τα συνεργατικά εγχειρήματα και να βελτιώσει την επαφή τους με το κοινό παρέχοντας εργαλεία που θα συμβάλλουν στην οικονομική τους βιωσιμότητα (στο εξής “πλατφόρμα”). Την πλατφόρμα δημιούργησε και λειτουργεί ο Αστικός Συνεταιρισμός Συλλογικού και Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Sociality» και το διακριτικό τίτλο «Sociality ­ Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνίας» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος, αρ, 136, και εκπροσωπείται νόμιμα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2103606616, (στο εξής “Sociality”).

Γενικά

Οι όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούν εφαρμόζονται για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας και της ιστοσελίδας. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα με σκοπό να περιηγηθείτε απλά ή και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα σημαίνει ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλετε με ευθύνη σας να απέχετε από την επίσκεψη και τη χρήση της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας. Η αποδοχή των όρων που ακολουθούν σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύναψη σχέσης εργασίας/συνεργασίας με την Sociality.

H Sociality δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ψηφιακή πλατφόρμα και στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητά της όσο και τις παρεχόμενες μέσω της πλατφόρμας υπηρεσίες. Η Sociality, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

H Sociality διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει, δε, την υποχρέωση να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα.

Ευθύνη

H Sociality στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση συναλλαγών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για τις οποίες υπεύθυνοι παραμένουν οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στην πλατφόρμα. Σε καμία περίπτωση η Sociality δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/τρια ή χρήστης/τρια της ψηφιακής πλατφόρμας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από τις επιμέρους επιχειρήσεις.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το synergatika.gr χρησιμοποιεί το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικού ανοιχτού κώδικα Synergy που έχει έχει δημιουργηθεί από τον Συνεταιρισμό Εργαζόμενων Sociality και έχει σχεδιαστεί από κοινού με εγχειρήματα της πόλης. Οι διακριτικοί τίτλοι, σήματα, γραφικά, σχέδια, κείμενα κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Sociality ή τρίτων επιχειρήσεων/μελών της πλατφόρμας. Σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε με σεβασμό το συγκεκριμένο υλικό και σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό και ειδικά σε κάθε προσπάθεια παραπλάνησης του κοινού σχετικά με την ταυτότητα του δημιουργού και υπευθύνου της ψηφιακής πλατφόρμας.

Πρόσβαση, εγγραφή και χρήση της πλατφόρμας

Την ψηφιακή πλατφόρμα μπορείτε να επισκεφθείτε και να περιηγηθείτε σε αυτή ως απλοί επισκέπτες αλλά και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, αφού εγγραφείτε ατελώς ως Υποστηρικτές. Για να εγγραφείτε ως Υποστηρικτής και να αποκτήσετε σχετικό λογαριασμό, θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Εάν εγγραφείτε ως Υποστηρικτές λαμβάνετε επίσης την κάρτα Υποστηρικτή με την οποία συλλέγετε πόντους, ενώ μέσα από ειδική εφαρμογή μπορείτε να βλέπετε προσφορές, να προαγοράζετε προϊόντα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα και να χρηματοδοτείτε επεκτάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Προϋπόθεση τόσο για την απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα, όσο και για τη χρήση των υπηρεσιών της είναι η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων, η Sociality διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών/τριών ή διαγραφής αυτών ανά πάσα στιγμή.

Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά αυτόν/ή που τα παρέχει. Τα προσωπικά σας στοιχεία οφείλουν να είναι αληθή και ακριβή, να μην οδηγούν με οποιονδήποτε τρόπο σε εξαπάτηση ή παραπλάνηση και να μην αντίκεινται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Λειτουργία πλατφόρμας

Η ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει τις δύο ακόλουθες δυνατότητες, αν επιλέξετε να εγγραφείτε ως Υποστηρικτές σε αυτή:

  1. Κοινοτικό Σύστημα Ανταμοιβών (Loyalty Program):

Γενικά: Ως Υποστηρικές μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους κάθε φορά που αγοράζετε προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πλατφόρμα. Οι πόντοι αυτοί πιστώνονται στην κάρτα σας και μπορείτε να τους ξοδέψετε, είτε σε έκπτωση κατά την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών, είτε σε ειδικές προσφορές που θα αποφασίζουν οι επιχειρήσεις. Οι πόντοι που αποκτώνται σε μια επιχείρηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του δικτύου.

Levels: Ως Υποστηρικτής συμμετέχετε σε διαφορετικά επίπεδα (Level), ανάλογα με τη συνολική αξία των συναλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει εντός του δικτύου. Κάθε Level αντιστοιχεί σε διαφορετικό ποσοστό απόκτησης πόντων κατά τη συναλλαγή. Κάθε φορά που αλλάζετε Level εμφανίζεται ένα Σήμα που αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά σας μέσω της πλατφόρμας.

Δεδομένα που αποθηκεύονται: Η πλατφόρμα αποθηκεύει δύο τιμές σε σχέση με τη συμπεριφορά σας ως Υποστηρικτές:

  1. Το υπόλοιπο (balance), δηλαδή τους πόντους που μαζεύετε και αντίστοιχα εξαργυρώνετε.
  2. Το ιστορικό (loyalty score), δηλαδή το σύνολο της αξίας κατανάλωσής σας εντός του συστήματος.

Εξαργύρωση Πόντων: Οι πόντοι που συγκεντρώνετε μπορούν να εξαργυρωθούν με έκπτωση κατά την επόμενη συναλλαγή σας ή σε προσφορές σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο.

α. έκπτωση: Η εξαργύρωση με έκπτωση είναι σταθερή, γίνεται σε όλο το δίκτυο κατά τη συναλλαγή σας και μπορεί να φτάσει μέχρι το 25% της αξίας της.

Για παράδειγμα, αν έχετε 500 πόντους (που αντιστοιχούν σε 5 ευρώ) και αγοράσετε ένα προϊόν αξίας 4 ευρώ θα λάβετε έκπτωση 1 ευρώ και θα αφαιρεθούν 100 πόντοι από τον λογαριασμό σας.

β. προσφορά: Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν μπορούν να αναρτήσουν ό,τι προσφορές θέλουν και να σας καλέσουν να ξοδέψετε τους πόντους σας σε αυτές. Επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου δεν μπορούν να διαθέσουν προσφορές το ίδιο διάστημα.

Για παράδειγμα, συνεργατικό μπαρ πραγματοποιεί μία βραδιά stand-up comedy και αναρτά προσφορά βάσει της οποίας μπορείτε να παρακολουθήσετε τη βραδιά με αντάλλαγμα 300 πόντους.

Τεχνική Εφαρμογή της Εξαργύρωσης: Όταν επισκεφθείτε κάποια επιχείρηση/μέλος του δικτύου θα μπορείτε για να προχωρήσετε σε πίστωση ή εξαργύρωση πόντων, αφού σας σκανάρουν το QR code το οποίο βρίσκεται στην κάρτα μέλους σας ή στην εφαρμογή σας. Όλοι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και ενημερώνεστε για το τελικό ποσό που πρέπει να πληρώσετε. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας, λαμβάνετε σχετική ενημέρωση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  1. Σχήματα Μικροδανεισμού / Προπώλησης:

Γενικά: Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο μπορούν να προπωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες τους στους Υποστηρικτές ως μια μορφή μικροδανεισμού για να μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Από τις επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα μπορείτε να προαγοράσετε προϊόντα, ενώ από επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μπορείτε να αποκτήσετε συνδρομές ή να προαγοράσετε πακέτα υπηρεσιών.

Εφαρμογή: Η διαδικασία μικροδανεισμού/προπώλησης λειτουργεί ως εξής:

  1. Οι επιχειρήσεις αιτούνται (request) χρηματοδότηση για μία αναγκαία επέκταση/επένδυση ή για να ανταπεξέλθουν σε μία κρίση ρευστότητας. Παρουσιάζουν τις ανάγκες τους και ζητούν ενίσχυση από εσάς, τους υποστηρικτές τους, μέσω της πλατφόρμας.
  2. Η ενίσχυση έχει την ακόλουθη μορφή: μπορείτε να δώσετε χρήματα τη στιγμή του αιτήματος και η επιχείρηση παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες ίσης αξίας σε κοινά αποδεκτό μελλοντικό χρόνο. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να σας ενημερώσει για το προϊόν ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σχήμα προπώλησης.
  3. Μπορείτε να ενισχύσετε μέσω κατάθεσης στο τραπεζικό λογαριασμού της επιχείρησης ή μέσω απευθείας μεταφοράς (paypal.me) ή πηγαίνοντας στο φυσικό χώρο του καταστήματος. Η επιχείρηση μέσω μιας ταυτότητας παραγγελίας που υπάρχει θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ποιες πληρωμές έγιναν, να εγκρίνει τις παραγγελίες σας και να σας προμηθεύσει τα συμφωνημένα προϊόντα με την επίδειξη του QR Code σας, εώς ότου εξαντλήσετε το ποσό σας ή μέχρι να περάσει το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.
  4. Η πλατφόρμα σας προσφέρει τη δυνατότητα υπαναχώρησης από την προαγορά εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών. Σε αυτή την περίπτωση η προαγορά προϊόντων ή υπηρεσιών θα ακυρωθεί και θα σας επιστραφεί το καταβληθέν αντίτιμο.
  5. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας, λαμβάνετε σχετική ενημέρωση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Λογιστική/Φορολογική διαχείριση: Ο μικροδανεισμός/προαγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας  βασίζεται στη νομοθεσία σχετικά με την έκδοση κουπονιών πολλαπλού σκοπού. Μόλις καταχωρήσετε το σχετικό αίτημά σας, η επιχείρηση σας παρέχει στον λογαριασμό σας ένα κουπόνι αυτόματα μέσω της πλατφόρμας. Τα κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως ή μετά από ένα χρονικό διάστημα. Κατά την εξαργύρωση του κουπονιού, όποτε γίνει αυτή, η επιχείρηση θα εκδώσει και θα σας παραδώσει απόδειξη παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών (ή τιμολόγιο αν είστε επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο) με τους αναγκαίους υπολογισμούς, ώστε το ποσό του κουπονιού να καλύπτει το ποσοστό της αγοράς με τον προβλεπόμενο ΦΠΑ.

Αποκλειστικά υπεύθυνες για την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών είναι οι επιχειρήσεις και όχι η Sociality.

Σελίδες Επιχειρήσεων εντός της Πλατφόρμας

Κάθε επιχείρηση διαθέτει εντός της πλατφόρμας ατομική σελίδα στην οποία αναρτά με δική της ευθύνη σχετικές με τις δραστηριότητές της πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς με ευθύνη των επιχειρήσεων. Η Sociality δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Η πλατφόρμα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, των επιχειρήσεων. Στο περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η πλατφόρμα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων εν λόγω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες.

Ευθύνη Χρήστη

Ως επισκέπτης ή/και χρήστης-Υποστηρικτής της πλατφόρμας συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες, υπηρεσίες, πληροφορίες και τα δεδομένα όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούστε να μην χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο και με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Sociality, στις επιχειρήσεις-μέλη της πλατφόρμας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της   ανηλικότητας κ.λ.π., 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, 9. επιβάρυνση ή  καταχρηστική χρήση της πλατφόρμας και της τεχνολογική της υποδομής.

Σύνδεσμοι (links)

Σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα, σας οδηγούν να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της πλατφόρμας και η πλατφόρμα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η πλατφόρμα δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η πλατφόρμα παρέχει αυτούς τους συνδέσμους, μόνο για τη διευκόλυνσή σας, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και το γεγονός ότι βρίσκονται στην πλατφόρμα δεν υποδηλώνει ότι η υπάρχει έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους.

Νewsletter

Για την εγγραφή στα newsletters της πλατφόρμας, θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις.

Profiling

Ως Υποστηρικές μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους κάθε φορά που αγοράζετε προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πλατφόρμα και οι πόντοι αυτοί πιστώνονται στην κάρτα σας, ώστε να τους ξοδέψετε, είτε σε έκπτωση κατά την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών, είτε σε ειδικές προσφορές που θα αποφασίζουν οι επιχειρήσεις. Ως Υποστηρικτές συμμετέχετε αυτοματοποιημένα μέσω της πλατφόρμας σε διαφορετικά επίπεδα (Level), ανάλογα με τη συνολική αξία των συναλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει εντός του δικτύου. Κάθε Level αντιστοιχεί σε διαφορετικό ποσοστό απόκτησης πόντων κατά τη συναλλαγή και κάθε φορά που αλλάζετε Level εμφανίζεται ένα Σήμα που αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά σας μέσω της πλατφόρμας.

Επίσης, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική ειδική συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την πλατφόρμα, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

Ανήλικοι και παιδιά

Για να χρησιμοποίησετε την ιστοσελίδα θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση  γονέα ή κηδεμόνα.

Ασφάλεια κατά τη χρήση της πλατφόρμας

H Sociality δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια κατά τη χρήση της πλατφόρμας και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με τους επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες-Υποστηρικτές της. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα απαιτούνται ελάχιστα δεδομένα και η πλατφρόρμα είναι σχεδιασμένη με σκοπό την εξ ορισμού προστασία των δεδομένων σας. Τα δεδομένα σας προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Περιοδικές Αλλαγές

Η πλατφόρμα επεκτείνεται, ενημερώνεται διαρκώς και βελτιώνεται και θα ανανεώνει αντίστοιχα και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Τελικές Διατάξεις

Κατά την είσοδο επιχειρήσεων στην πλατφόρμα, καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλες θα τηρούν τους παρόντες όρους και δεν θα επιδείξουν σε καμία περίπτωση παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική συμπεριφορά. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένη επιχείρηση δεν τηρεί τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται διαδικασίες έκπτωσής της από την πλατφόρμα. Η Sociality, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα προκύψει συνεπεία της χρήσης της πλατφόρμας, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις επιχειρήσεων-μελών της.