For coops (synergatika.gr)

Είσαι συνεργατικός φορέας Κ.ΑΛ.Ο;

Τότε το synergatika.gr έχει φτιαχτεί για σένα.

Σκοπός είναι να αποτελέσει ένα εμπορικό δίκτυο που θα συμβάλει στην ορατότητα και βιωσιμότητα μας.

Στο synergatika.gr μπορείτε να προσελκύσετε νέους πελάτες, να παρακινήσετε τους ήδη υπάρχοντες και να δημιουργήσετε ένα κοινό δίκτυο πελατών με τα υπόλοιπα συνεργατικά εγχειρήματα στην πόλη. Η συμμετοχή στη πλατφόρμα σας παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή και λειτουργικά προγράμματα ανταμοιβών (loyalty) που βασίζονται στη συνεργασία και τον διαμοιρασμό.

Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε, να παρουσιάσετε και να βρείτε οικονομική στήριξη για αναγκαίες επενδύσεις και επέκτασεις της λειτουργίας σας. Αποκτώντας πρόσβαση στο δίκτυο υποστηρικτών του synergatika.gr θα έχετε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε τις ανάγκες σας προπωλώντας προϊόντα στους υποστηρικτές ώστε να έχετε την απαραίτητη ρευστότητα.

Ποιοί συμμετέχουν στο δίκτυο;

Συνεταιριστικά εγχειρήματα

Συνεταιρισμοί που λειτουργούν στην Ελλάδα. Μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε κλάδο όπως στην εστίαση, στη λιανική, στις υπηρεσίες. Μέσα από τη συμμετοχή σας θα μπορείτε να διαδώσετε τις δραστηριότητες σας και να μεγαλώσετε την πελατειακή σας βάση.

Κοινό / Υποστηρικές

Εκείνοι και εκείνες που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από συνεταιριστικά εγχειρήματα μπορούν να γίνουν μέλη του δικτύου με τον ρόλο του υποστηρικτή. Λαμβάνουν την κάρτα υποστηρικτή με την οποία συλλέγουν πόντους ενώ μέσα από ειδική εφαρμογή θα μπορούν να βλέπουν προσφορές, να προαγοράζουν προϊόντα και να χρηματοδοτούν επέκτασεις.

Τι υπηρεσίες προσφέρει το δίκτυο;

Παρακάτω βλέπετε συνοπτικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο αυτή τη στιγμή. Στόχος είναι το δίκτυο να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που προσφέρει τις υπηρεσίες που τα μέλη χρειάζονται.

Καμπάνια Ενημέρωσης για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο: Παρουσιάζονται όλα τα συνεργατικά εγχειρήματα που συμμετέχουν στο δίκτυο ενώ γίνονται online και offline προωθητικές ενέργειες του δικτύου. Επίσης  ο κάθε φορέας που συμμετέχει μπορεί  να αναρτά νέα και εκδηλώσεις.

Κοινοτικό Σύστημα Ανταμοιβών (Loyalty Program): Το Κοινό/Υποστηρικές του δικτύου μαζεύουν πόντους όσο αγοράζουν από εγχειρήματα μέλη του δικτύου. Τους πόντους αυτούς μπορούν να τους εξαργυρώνουν είτε σε έκπτωση κατά την αγορά προϊόντων σε όλα τα μέλη του δικτύου είτε σε ειδικές προσφορές που αυτά θα αποφασίζουν. Στόχος εδώ η δημιουργία μιας συνεπούς πελατειακής βάσης αλλά και η ανακύκλωση πελατών μεταξύ μας.

Σχήματα Μικροδανεισμού / Προπώλησης: Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο που συμμετέχουν στο δίκτυο μπορούν να προπωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες τους στο Κοινό/Υποστηρικές σαν μια μορφή μικροδανεισμού για να μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους ή να καλύψουν τρέχοντες ανάγκες ρευστότητας.

Εσωτερική Επικοινωνία: Εσωτερικό σύστημα αγγελιών για την επικοινωνία των συνεργατικών εγχειρημάτων που συμμετέχουν.

Πως λειτουργούμε

Στον σχεδιασμό των υπηρεσιών που παρέχονται, θέλαμε να έχουν ισότιμο λόγο συνεργατικά εγχειρήματα από διαφορετικούς κλάδους και σε πολλαπλά στάδια λειτουργίας. Από τις συνεντεύξεις και τα εργαστήρια που πραγματοποιησαμε καταλήξαμε στα παρακάτω σημεία:

Η υποστήριξη είναι άτοκο δάνειο/συναλλαγή και όχι δωρεά.

Για τη δημιουργία μιας διατηρήσιμης και αλληλέγγυας σχέσης πιστεύουμε ότι οι υποστηρικτές και τα συνεργατικά εγχειρήματα πρέπει να δημιουργούν συνέργειες και κοινά οφέλη. Να πείσουν και να πειστούν για τη βιωσιμότητα και τις επιλογές τους και να μπορούν να επιλέγουν το βαθμό και το είδος της ενίσχυσης.

Ενισχύοντας έναν/μία,  ενισχύουμε πολλούς/ες

Η ενίσχυση των συνεργατικών εγχειρημάτων αναδεικνύεται με διάφορους τρόπους: με τα κοινοτικά συστήματα ανταμοιβών, τις δυνατότητες μικροδανεισμού και τα εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας.

Με αυτό το τρόπο, ο/η υποστηρικτής/τρία ενός εγχειρήματος γίνεται υποστηρικτής/τρια πολλών.

Μία ενεργή κοινότητα που αποφασίζει και λειτουργεί με διαφάνεια.

Το synergatika.gr είναι ένα κοινοτικό δίκτυο όπου οι αποφάσεις για τη λειτουργία του να λαμβάνονται συλλογικά από όλα τα εγχειρήματα που συμμετέχουν.

Το synergatika.gr χρησιμοποιεί το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικού ανοιχτού κώδικα Synergy που έχει έχει δημιουργηθεί από την Sociality και έχει σχεδιαστεί από κοινού με συνεργατικά εγχειρήματα της Αττικής.

Το ευρύ κοινό συμμετέχοντας στη πλατφόρμα, γίνεται υποστηρικτής αποτελώντας και αυτό ένα κομμάτι της κοινότητας με δυνατότητα λόγου και γνώμης.

Πώς μπορεί να συμμετάσχει ένα εγχείρημα στη πλατφόρμα;

Για να γίνετε μέλος της πλατφόρμας, απαιτούνται λίγα πράγματα:

  • Να λειτουργείτε συνεργατικά.
  • Να λειτουργείτε σύμφωνα με τις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο
  • Να αποδεχτείτε το πλαίσιο και τους όρους λειτουργίας της πλατφόρμας.
  • Να γίνετε αποδεκτοί/ες από τα συνεργατικά-μέλη της κοινότητας

Ας τα δούμε ένα-ένα.

Η συνεργατική λειτουργία και η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία δεν ορίζονται μόνο από την νομική μορφή, αλλά από τις εσωτερικές  διαδικασίες, τις εργασιακές σχέσεις, τους κοινωνικούς σκοπούς και το όραμα για μια πιο δίκαιη οικονομία. Τα εγχειρήματα που συμμετέχουν μπορούν να ορίσουν κανόνες και πλαίσιο υποδοχής νέων εγχειρημάτων.

Οι όροι λειτουργίας της πλατφόρμας ορίζουν το εμπορικό και νομικό πλαίσιο και έχουν ως στόχο να καταδείξουν τις τυπικές υποχρεώσεις των εγχειρημάτων ώστε να δημιουργείται ένα πλαίσιο διαφάνειας μεταξύ όσων συμμετέχουν.

Οι κανόνες της κοινότητας ορίζονται από την συμμετοχή των εγχειρημάτων που την απαρτίζουν με άξονες την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την εσωτερική ισοτιμία.

Η συμμετοχή στη πλατφόρμα δεν συνεπάγεται κάποιο έξοδο από την πλευρά των εγχειρημάτων, εκτός αν η κοινότητα αποφασίσει διαφορετικά.

Αν θέλετε να συμμετέχετε μπορείτε να στείλετε στο [email protected] ή στην φόρμα επικοινωνίας.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Μέσω του synergatika.gr δημιουργείται μία ενιαία πλατφόρμα όπου το κοινό μπορεί να βρει τα διάφορα εγχειρήματα και να ανακαλύψει τις δραστηριότητες τους. Υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης και μια λίστα που θα παρουσιάζει τα εγχειρήματα. Το κάθε εγχείρημα έχει το προφίλ του ώστε να μπορεί να ανεβάζει τα νέα και τις εκδηλώσεις του.

Έχει δημιουργηθεί το πορτοφόλι υποστηρικτή στο οποίο μπορεί κάθε χρήστης να συμμετέχει. Αυτό είναι σε μορφή site (web app) και mobile εφαρμογής. Εκεί βλέπει όλες τις συναλλαγές του, το υπόλοιπο του και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται.

Κοινοτικό Σύστημα Ανταμοιβών (Loyalty Program)

Κατά καιρούς, διάφορα εγχειρήματα αναπτύσσουν συστήματα ανταμοιβής για τους πελάτες τους, με τη μορφή κουπονιών και εκπτώσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι τα συστήματα ανταμοιβών λειτουργούν με πολλαπλάσια οφέλη όταν συμμετέχουν σε αυτά περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Κοινοτικά συστήματα δημιουργούνται σπάνια, κυρίως γιατί απουσιάζει μια κοινή ταυτότητα και ένα πλαίσιο συνεργασίας. Τα συνεργατικά εγχειρήματα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και φαίνονται έτοιμα για ένα κοινοτικό σύστημα ανταμοιβών. Δηλαδή το σύστημα ανταμοιβών να μην είναι ανά κατάστημα αλλά οι πόντοι που αποκτώνται στο ένα εγχείρημα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο άλλο δημιουργώντας έτσι κίνητρο για νέους πελάτες από το ένα εγχείρημα στο άλλο.

Το σύστημα ανταμοιβών που έχουμε σχεδιάσει λειτουργεί ως εξής:

Απόκτηση Πόντων: Κάθε φορά που ένα μέλος της πλατφόρμας αγοράζει από ένα συνεργατικό φορέα του δικτύου, κερδίζει πόντους που πιστώνονται στην κάρτα του / λογαριασμό του. Οι πόντοι αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό επί της αξίας του συναλλαγής.

Επίπεδο Υποστηρικτή: Για να δώσουμε μεγαλύτερο κίνητρο συμμετοχής έχουμε δημιουργήσει διαφορετικά επίπεδα (level) υποστηρικτή σαν σε παιχνίδι που αντίστοιχα δίνει και διαφορετικό ποσοστό απόκτησης πόντων κατά την συναλλαγή.

Εξαργύρωση Πόντων: Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν με έκπτωση κατά την συναλλαγή ή σε προσφορές σε όλα τα εγχειρήματα που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Σχήματα Μικροδανεισμού / Προπώλησης Προϊόντων

Τα περισσότερα συνεργατικά εγχειρήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις. Δεν υπάρχει η δυνατότητα και πολλές φορές δεν επιθυμούν να στραφούν σε τράπεζες ή άλλες εξωτερικές πηγές δανεισμού.

Για αυτόν το λόγο έχουμε σχεδιάσει συστήματα μικροδανεισμού και μικροπιστώσεων που βασίζονται στις υπάρχουσες παραγωγικές δυνατότητες των εγχειρημάτων προσπαθώντας να “κανονικοποιήσουν” τις οικονομικές τους ροές.

Για εγχειρήματα με παραγωγική δραστηριότητα μιλάμε για σχήματα προπώλησης προϊόντων ενώ για εγχειρήματα παροχής υπηρεσιών προσφέρουμε τη δυνατότητα μικροδανεισμού μέσω συνδρομών ή προπώλησης πακέτων υπηρεσιών.

Η διαδικασία μικροδανεισμού/προπώλησης λειτουργεί ως εξής:

  1. Τα εγχειρήματα αιτούνται χρήματα για χρηματοδότηση για μία αναγκαία επέκταση/επένδυση ή για να ανταπεξέλθουν σε μία κρίση ρευστότητας. Παρουσιάζουν τις ανάγκες τους και ζητούν ενίσχυση από τους υποστηρικτές τους.
  2. Η ενίσχυση έχει την ακόλουθη μορφή: ο υποστηρικτής δίνει χρήματα τη στιγμή του αιτήματος και το εγχείρημα παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες ίσης αξίας σε μελλοντικό χρόνο που το εγχείρημα θα ορίσει. Αυτό μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως Πίστωση στο κατάστημα, Συγκεκριμένο Προϊόν,  Λίστα Προϊόντων/Υπηρεσιών,  Συνδρομή
  3. Όταν περάσει το αποδεκτό διάστημα, ξεκινάει η περίοδος εξαργύρωσης όπου ο υποστηρικτής μπορεί να προμηθευτεί τα συμφωνημένα προϊόντα τμηματικά με την επίδειξη των αναγνωριστικών μέλους.

Μπορείτε να δείτε όλους τους κανόνες και για τις δύο υπηρεσίες εδώ.